Groep 3 op wielen.

2018
3

De groepen 3 sloten het thema " Op wielen" af met een bezoek aan de brandweerkazerne.